Nasze działania

Wychowanie i rozwój dzieci domów dziecka

Nasi wolontariusze regularnie budują relacje z dziećmi z domów dziecka. Odbywa się to zarówno poprzez spotkania wolontariuszy z dziećmi w domach dziecka, jak i za pośrednictwem organizowanych przez Fundację spotkań niedzielnych, podczas których współpracownicy Fundacji oraz zaprzyjaźnione rodziny organizują czas wolny dzieciom.

 

Dzięki temu Fundacja realizuje takie zadania jak:

  • organizowanie czasu wolnego dziecku,
  • pomoc w nauce,
  • wychowywanie przez osobisty przykład.

 

Usamodzielnianie wychowanków domów dziecka

Fundacja prowadzi realizuje te cele poprzez:

  • pomoc w zdobyciu wykształcenia zawodowego,
  • pomoc w znalezieniu miejsc pracy,
  • uczenie czynności przydatnych w dorosłym życiu.

 

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą – jest właścicielem ośrodka wypoczynkowego Przystanek Zofiówka, w którym świadczone są usługi wynajmu pomieszczeń na potrzeby organizacji m.in.  wydarzeń okolicznościowych i szkoleń. Dzięki temu może stwarzać młodym ludziom przestrzeń do usamodzielniania się i zdobywania pierwszych zawodowych doświadczeń.

Promocja idei rodzicielstwa zastępczego

Fundacja za pośrednictwem swoich działań promuje ideę opieki zastępczej. Dostarcza wiedzy o istniejących w tym obszarze wyzwaniach, pracuje na rzecz zwiększenia społecznej świadomości i akceptacji dla rodzicielstwa zastępczego w Polsce.