Misja

Misją fundacji jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z domów dziecka na drodze do samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Wspieramy ich wychowanie, pomagamy w edukacji, rozwijamy talenty. Pomagamy bezpiecznie wejść w dorosłe życie.

Fundacja Piękny Świat powstała po to, by zmieniać życie dzieci i młodzieży w oparciu o wartości, którym jesteśmy wierni: rodzina, rozwój, odpowiedzialność.

Nasza wizja to piękny świat dla każdego. Wierzymy, że każdy, mimo trudnych przeżyć, ma szansę na szczęśliwe i owocne życie. Jesteśmy przekonani, że inwestowanie w długotrwałe relacje oparte na przyjaźni i zaufaniu wpływa pozytywnie na rozwój i uczy, jak być szczęśliwym człowiekiem, członkiem rodziny, obywatelem.

3 powody, dla których to robimy

  1. Bo wiemy, że trzeba.

Badania i doświadczenia wielu organizacji i instytucji zajmujących się pieczą zastępczą pokazują, że:

 

  • wielu wychowanków domów dziecka po opuszczeniu placówek trafia do środowisk, z których wyszło, w większości na społeczny margines, często stają się osobami bezdomnymi

 

  • wychowankowie domów dziecka mają wysoki poziom lęku, agresji, poczucie osamotnienia i odrzucenia, charakteryzują się niską samooceną; prowadzi to do braku poczucia sprawczości, samodzielności i przyjęcia postawy roszczeniowej – wychowanek nabiera przekonania, że jako pokrzywdzony przez los wymaga specjalnego traktowania, w przyszłości często staje się klientem pomocy społecznej

 

  • 30% dzieci w domach dziecka to dzieci byłych wychowanków domów dziecka

 

  • niski prestiż oraz wynagrodzenie w zawodzie opiekuna zastępczego skutkuje brakiem chętnych do pełnienia tej roli.

 

Państwo polskie ustawowo stara się zmienić sytuację dzieci w domach dziecka poprzez wdrażanie zmiany w systemie opieki zastępczej na rzecz funkcjonowania niedużych placówek ze wskazaniem na placówki typu rodzinnego.

 

Zapoznaj się na najnowszymi raportami na temat sytuacji wychowanków domów dziecka w Polsce:

Raport NIK na temat usamodzielnienia wychowanków domów dziecka

https://www.nik.gov.pl/plik/id,7849,vp,9839.pdf

Raport NIK na temat sytuacji w domach dziecka

https://www.nik.gov.pl/plik/id,3757,vp,4791.pdf

 

  1. Bo wierzymy, że można.

 

  • Jesteśmy przekonani, że tylko holistyczne podejście do dziecka, a więc zadbanie o jego rozwój fizyczny, emocjonalny, duchowy i umysłowy jednocześnie, może dać wymierne efekty wychowawcze. Bezpieczne relacje nacechowane pokorą, otwartością i zaufaniem są niezbędne do osiągnięcia przez wychowanków wyższego poziomu samooceny oraz rozwoju, koniecznego do samodzielnego radzenia sobie w dorosłym życiu.

 

  • Znamy działania organizacji i ludzi, którzy zajmują się pieczą zastępczą i obserwujemy pozytywne efekty ich pracy. Jednocześnie mamy świadomość, że w tym obszarze jest jeszcze wiele do zrobienia.

 

  • Znamy historie osób, które wychowywały się w domach dziecka i dobrze sobie radzą w dorosłym życiu. Ich spełnione życie, często dzięki życzliwości i wsparciu dobrych ludzi w okresie dorastania jest dla nas inspiracją do pracy.

 

  1. Bo jak nie my to, kto?

 

Jesteśmy grupą ludzi, która chce się dzielić z innymi tym, co sami dostaliśmy od życia. Spotkaliśmy się w różnych okolicznościach. Każdy z nas włącza się w działania fundacji na swój sposób, w różnym zakresie, w różnych rolach, jednak wszystkich nas łączy radość dzielenia się sobą i wiara w to, że dawanie siły młodemu człowiekowi na początku życia jest dobrym wykorzystaniem czasu, talentów i możliwości, które zostały nam dane.  

Budujemy społeczność, której celem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z domów dziecka na drodze do samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Dążymy do tego poprzez tworzenie przyjaznego środowiska, zaplecza rzeczowego oraz budowanie społecznej świadomości dotyczącej sytuacji dzieci, których rodzice z różnych powodów nie poradzili sobie w życiu.  Wiemy, że nie jesteśmy w stanie ich zastąpić, ale wiemy również,  że nasze wsparcie może im ułatwić start w dorosłe życie.

 

Działamy na rzecz systemowych zmian w zakresie rodzicielstwa zastępczego. Marzy nam się społeczeństwo, które wspiera rozwój rodziny i docenia jej wkład w rozwój człowieka. Marzy nam się Polska, w której ludzie czują się odpowiedzialni za siebie nawzajem i potrafią pracować dla wspólnego dobra.

 

3 fundamenty Pięknego Świata

 

Rodzina – jest najważniejszym miejscem budowania relacji dla każdego człowieka. Uwaga rodziców jest największą motywacją dla dzieci, dlatego zależy nam, by stworzyć im rodzinną atmosferę. Relacje oparte na szacunku i zaufaniu, dają możliwość wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz stwarzają im warunki do odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie.

 

Rozwój – zależy nam na wspieraniu zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży z domów dziecka, który obejmuje sfery: fizyczną, społeczno-emocjonalną, umysłową i duchową. Odkrywamy ich talenty i  motywujemy do ich rozwijania.

 

Odpowiedzialność – zależy nam na wsparciu rozwoju wychowanków domów dziecka poprzez towarzyszenie im na drodze usamodzielnienia, której celem jest gotowość do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie.