Piknik z Mocnymi w Duchu po raz pierwszy w Zofiówce

news

Wydarzenie ma na celu budowanie relacji między członkami wspólnoty i będzie okazją do wymiany doświadczeń związanych z pieczą zastępczą.

Lasy Zofiówki, miejsce, gdzie ma siedzibę Fundacja Piękny Świat, będą gościły ponad setkę uczestników pikniku. Udział może wziąć każdy kto jest związany z życiem i działalnością wspólnoty Mocni w Duchu oraz Fundacji Piękny Świat. Organizatorzy przewidzieli w programie zabawy i gry integracyjne, Mszę Święta oraz poczęstunek. Piknik będzie przestrzenią do spotkania środowisk dwóch organizacji pozarządowych i wspólnej wymiany doświadczeń w obszarze pieczy zastępczej. Stowarzyszenie Mocni w Duchu prowadzi Anielisko – świetlicę środowiskową, w której organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu specjalistyczno-terapeutycznego. Swoje doświadczenie zdobywa od 1993 roku, kiedy to powstała  idea Anieliska.

Jak się zgłosić? Wystarczy stawić się 24 czerwca o 15.00 w środku lasu, w Zofiówce, przy ul. Stanisławowskiej 2.