Odbył się V Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

news

Hasło przewodnie wydarzenia „dziecko jest najważniejsze” przyświecało dyskusji o rozwijaniu pozainstytucjonalnej opieki nad najmłodszymi.

Osią Kongresu była dyskusja na temat przyszłego funkcjonowanie systemu pieczy zastępczej w Polsce, który, podobnie jak w innych europejskich krajach, będzie zmieniał się w kierunku odchodzenia od instytucjonalnych form opieki.

Tendencje te potwierdził to Bartosz Marczuk, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który zaznaczył, że takie plany są zgodne ze stanowiskiem rządu w tej sprawie. Zapowiedział także, że ministerstwo wraz z Koalicją na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej pracują nad uruchomieniem nowego narzędzia informatycznego, które pozwoli zweryfikować rozwiązania dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach.

Tłumacząc istotę narzędzia, Joanna Luberadzka-Gruca z Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej wyjaśniła:

Dzięki narzędziu powiaty uzyskają informacje o deinstytucjonalizacji i możliwościach wprowadzania zmian. Będą mogły tworzyć własne scenariusze i sprawdzać jak konkretna decyzja wpłynie na zmiany w obszarze deinstytucjonalizacji, uwzględniając warunki konkretnego samorządu. Stworzony zostanie również ranking powiatów zarówno na poziomie województwa, jak i w kraju.

Wdrożenie narzędzia pozwoli otrzymywać rzetelne dane dotyczące stanu rozwoju pieczy zastępczej na terenie danego powiatu. Umożliwi to także dokonywanie porównań na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Podczas Kongresu przedstawiono także dobre praktyki z Bułgarii, Mołdowii i Rumunii – państw, które dokonują reformy systemu opieki. W Bułgarii od roku 2009 do 2016 nastąpił 80 % spadek umieszczania dzieci w placówkach. Mołdowa – uznawana za bardzo ubogi kraj europejski w 2000 r. miała 100000 dzieci w instytucjach, a 8027 w 2015 r. Co najciekawsze, w 2022 r. planuje zamkniecie wszystkich instytucji.

Wszystko wskazuje na to, że zmiany w Polsce będą się toczyć w tym samym kierunku.

Kongres odbył się 8 czerwca w Ministerstwie Rozwoju. Organizatorem wydarzenia była Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Dowiedz się więcej o Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego

http://wartowiedziec.pl/polityka-spoleczna/42403-odbyl-sie-v-kongres-rodzicielstwa-zastepczego