W Zofiówce powstaje warsztat usamodzielnienia

Gotowanie, sprzątanie, dekorowanie, proste naprawy – tego nauczą się wychowankowie domów dziecka w warsztacie, który powstaje w Zofiówce. Wszystko dzięki grantowi Kulczyk Foundation.

Ideą projektu jest wsparcie procesu usamodzielniania 13 wychowanków domu dziecka w Łodzi poprzez stworzenie warsztatu usamodzielniania, który pomoże młodym ludziom przygotować się do życia.

Nauka będzie się odbywała pod opieką instruktorów i mentorów - wolontariuszy fundacji. Obejmie dwa obszary zarządzanie mieszkaniem (nauka gotowania, sprzątania, robienia zakupów, drobne naprawy) i nauka kompetencji zawodowych – w warsztacie młodzi ludzie będą mogli zdobywać doświadczenie i kompetencje związane z zawodem kucharza, kelnera, dj-a, dekoratora.

Poziom trudności nauczanych umiejętności będzie dostosowany do wieku wychowanków. Fundacja Piękny Świat jest jednym z sześciu polskich laureatów konkursu, organizowanego przez Kulczyk Foundation.